Pages Menu
Categories Menu

Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.