Pages Menu
Categories Menu
Przeszczep warstwowy rogówki

Przeszczep warstwowy rogówki

W ostatniej dekadzie obserwuje się światową tendencję wzrostu odsetka przeszczepów warstwowych. Jest to związane z udoskonaleniem techniki zabiegów, a co za tym idzie...

Czytaj więcej
Przeszczep rogówki

Przeszczep rogówki

Przeszczep rogówki to chirurgiczne zastąpienie części lub całej chorej tkanki zdrową rogówką pobraną od dawcy. Historia keratoplastyki sięga końca VIII wieku, ale jej...

Czytaj więcej